Често задавани въпроси

Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на 50 лв.,
който се дължи до 31 януари на текущата година.

Повече относно придобиването на членство и имуществени вноски, можете да прочетете в предвидения от Сдружението за тази цел → Устав

Ако желаете да станете член на Българска Асоциация за Кулинарна Култура → изтеглете формуляра за кандидатстване и след като е попълнен го изпратете на info@bacc-bg.com, заедно с Вашето CV.

Ако желаете да станете член на Българска Асоциация за Кулинарна Култура → изтеглете формуляра за кандидатстване и след като е попълнен го изпратете на info@bacc-bg.com, заедно с Вашето CV.

Повече относно придобиването на членство, можете да прочетете в предвидените от Сдружението за тази цел чл.6 и чл.7, разположени в раздел → Устав